Za doby našich prababiček se tu těžil vápenec. Teď v těchto lomech rostou vzácné rostliny a žijí ohrožení živočichové. Tyto lomy byly vyhlášeny chráněnou přírodní památkou. Nacházejí se zde také jeskyně. Například 100 metrů dlouhá Hornoalbeřická jeskyně. Svoji jeskyň tu má i sám pan Krakonoš.

Krakonošova jeskyně je dlouhá asi 50 metrů. Když se budete pozorně dívat, najdete při cestě na Lysečinskou boudu starou pec, ve které se vyrábělo pálené vápno, nebo chcete- li odborně oxid vápenatý, přidávaný do malty.

Aktuální počasí

Horní Maršov, Czechia