Pokud se vydáte z náměstí mírně do kopce po sice asfaltové, ale velmi hrbolaté, cestě, po krátké chvíli dojdete do osady Dolní Lysečiny. Ta je vstupní branou do Krkonošského národního parku. Zmínky o ní jsou již ve třináctém století. Tehdy se tu vydatně dolovalo. Z Albeřic a z Lysečin jsou Dolní Lysečiny nejosídlenější. Po celém údolí jsou rozprášeny většinou typické horské chaloupky. Snadno je poznáte podle malých okének a bíle natřených pruhů mezi dřevěným tmavším obložením, svítících daleko do kraje. Většina z nich nyní slouží jako rekreační chata, penzion nebo restaurace. Jenom v některých z nich trvale žijí místní obyvatelé. Na konci Dolních Lysečin máme dvě možnosti, buď se můžeme vydat vpravo do Horních Lysečin podél Lysečinského potoka, nebo vlevo směrem do Dolních a následně Horních Albeřic.

Aktuální počasí

Horní Maršov, Czechia